Glas

Nieuws

Begroting LNV geeft gunstig beeld glastuinbouw

Het verlaagd tarief voor de glastuinbouw kost de overheid in 2019 circa € 161 miljoen tegen € 136 miljoen in 2018.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De stijging houdt verband met de beperkte verhoging van de opslag duurzame energie voor glastuinbouw.

Bij de recent aangekondigde verhoging van die opslag blijft de glastuinbouw deels buiten schot. De verhoging is onderdeel van een brede opslag (consumenten en bedrijven) voor gas en elektriciteit en moet in totaal € 656 miljoen opbrengen om kasuitgaven van de SDE+-regeling te dekken. Voor de glastuinbouw is de verhoging van het verlaagde tarief voor tuinders met ketelgas van belang.

Meer MEI-geld, minder EHG

Uit de begroting van LNV blijkt verder dat voor de regeling Marktintroductie energie innovaties (MEI) circa € 5,5 miljoen beschikbaar is en voor het subsidie-instrument Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) € 1,4 miljoen in 2019. In 2018 was voor die laatste regeling nog € 9,2 miljoen beschikbaar. Het lager begrootte bedrag is het gevolg van hogere uitgaven in 2018. De komende jaren na 2019 is steeds € 5,5 miljoen beschikbaar.

Voor marktintroductie van energie-innovatie in de MEI-regeling is in 2019 € 8,5 miljoen beschikbaar, waar in 2018 nog een bedrag van € 3,3 miljoen in de boeken stond.

Of registreer je om te kunnen reageren.