Glas

Nieuws

Start cruciale houtstookprojecten Limburg en Zeeland

In Oosterland zijn 3 glastuinbouwbedrijven gestart met de aanleg van een houtstookinstallatie, in het Limburgse Siberië start de bouw in september.

Beide projecten zijn belangwekkend, maar verschillen ook van elkaar, blijkt uit navraag. Purple Pride teler Gebr. van Duijn, Prominent Grevelingen en D.T. van Noord Tomaten werken onder de naam DES BV aan de bouw van een houtstookinstallatie met een innovatieve CO2-terugwinning. In Siberië wordt een groter project gestart zonder CO2-terugwinning maar met een (beperkt) deel elektriciteitswinning.

‘Besparing groter’

In Oosterland verwachten de telers met een capaciteit van 8,5 MW circa 70% van de warmtevraag te kunnen invullen. In Siberië gaat het om een capaciteit van 14,9 MW, goed voor de verwarming van 50 hectare kassen. Ze verwachten tussen de 11 en 12 miljoen kilo CO2 te besparen, maar volgens Pleun van Duijn is de werkelijke besparing groter als je kijkt naar het lokale aspect van het project. Nu wordt snoeihout nog naar Duitsland getransporteerd voor verwerking, het project spaart dus transport uit.

De 3 tuinders in Oosterland zijn zelf investeerder, in Siberië is TBM Europe de investeerder in de installatie en zijn tuinders de afnemers. Agro-Energy is daar feitelijk het warmtebedrijf. In omvang is de Limburgse installatie van 14,6 MW niet de grootste in Nederland. In Bleiswijk draait al een vergelijkbare installatie en wordt een tweede gebouwd, laat projectleider Erik Valkenburg weten. Na de winter wordt de warmtewinning gestart. De capaciteit is vergelijkbaar met een goed aardwarmteproject.

Terugverdientijd

Over de investeringen doen beide partijen geen uitspraak. Ook over de terugverdientijd is moeilijk een uitspraak te doen. Van Duijn: “Dat hangt van zoveel factoren af, als je eens stilligt bijvoorbeeld.” De opgelopen gasprijs is in het voordeel van de tuinders, maar de verbeterde sparkspread niet. De tuinders zullen minder vaak de wkk gebruiken en dus elekriciteit produceren.

Ondiepe geothermie

In Oosterland volgen de tuinders ontwikkelingen op gebied van ondiepe geothermie. In Siberië lijkt gangbare geothermie op dit moment onhaalbaar omdat er door toezichthouders is gewezen op risico’s op aardbevingen in dat gebied. Mogelijk wordt in dat gebied in de toekomst nog wel geboord naar aardwarmte, of wordt bij uitbreiding van het warmtenet nog een houtstookinstallatie gekoppeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.