Glas

Nieuws

Natuurlijke vijanden uit verticale teelt in Marokko

Biobest Group, leverancier van natuurlijke vijanden en hommels, kweekt sinds kort galmuggen tegen bladluizen in klimaatcellen in Marokko. Dit is te vergelijken met ‘vertical farming’.

De productielocatie van 2.000 vierkante meter in Marokko werd in april geopend. Door in een vertical farming-systeem te telen en de natuurlijke vijanden te kweken, wordt de invloed van het buitenklimaat geminimaliseerd en zijn de kweekcondities heel nauwkeurig te sturen. In de voorbije maanden is de productie van Aphidoletes aphidimyza geoptimaliseerd.

Volgens Biobest is het nu mogelijk deze natuurlijke bestrijder snel en betrouwbaar te leveren. Dit is van groot belang omdat telers doorgaans snel moeten handelen om bladluizen onder controle te houden.

Snel reageren

Bladluis is een van de meest uitdagende plagen om biologisch te bestrijden, omdat de populatie razendsnel kan toenemen. Het vrouwtje van galmug Aphidoletes aphidimyza kan bladluishaarden goed vinden en legt eitjes in of in de nabijheid van deze haarden. De larven zijn vraatzuchtige roofdieren en eten zodra ze uit het ei komen bijna alle soorten bladluizen. Voordeel ten opzichte van andere galmijten is volgens Biobest dat de A. aphidimyza geen schade aan de bladeren veroorzaakt.

Vraag naar bladluisbestrijders groeit flink

Met de productielocatie in Marokko wil de leverancier van natuurlijke vijanden inspelen op de snel toenemende vraag naar bladluisbestrijders. De markt voor bladluisbestrijding groeit de laatste jaren sterk. Dit is het gevolg is van de stijgende vraag naar residuvrije gewassen en de toenemende resistentie van bladluizen tegen pesticiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.