Glas

Nieuws

Aanpassing opslag gas tuinbouw

De opslag duurzame energie voor glastuinbouw wordt in 2019 verhoogd, Dit vloeit voort uit het regeerakkoord.

Voor de glastuinbouw is de verhoging van het verlaagde tarief voor een deel van de tuinders van beperkt belang. De verhoging is onderdeel van een brede opslag (consumenten en bedrijven) voor gas en elektriciteit en moet in totaal € 656 miljoen opbrengen om kasuitgaven van de SDE+-regeling te dekken. Die regeling moet energieverduurzaming minder risicovol maken en wordt door de glastuinbouw zelf ook benut.

Opslagtarieven

Voor het verlaagde tarief van afnames voor glastuinbouw (van meer dan 10 miljoen kuub) stijgt het tarief bijna 50% van 0,2 eurocent naar 0,3 eurocent per kuub. De opslagtarieven zijn – net als de energiebelasting – voor de glastuinbouw verlaagd. Dat is een afspraak tot 2024 met de Europese Commissie. Daartegenover voert de glastuinbouw een CO2-beleid.

WKK vrijgesteld

De maatregel raakt een deel van de glastuinders. De energiebelasting en opslag duurzame energie zijn van toepassing op ketelgas. Het duurzamere gebruik van gas in WKK (warmtekracht met electriciteitsproductie) is vrijgesteld van belastingen, blijkt uit de wijziging van de wet Opslag duurzame energie. Op bedrijfsniveau komt dit verbruik bijna nooit boven 1 miljoen kubieke meter uit omdat WKK-gas wordt toegepast, stelt LTO Noord Glaskracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.