Glas

Nieuws

Vlaamse waterbassins moeten groter

Vlaamse glastuinders kunnen bij het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver laten berekenen of het bassin nog past bij het huidige klimaat.

Dat schrijft de provincie Antwerpen in een bericht over droogte. De provincie constateert dat telers die niet kunnen beregenen nu grote productieverliezen lijden. Dat is het geval in de vollegrondsgroenteteelt. In de glastuinbouw moet overgeschakeld worden op alternatieve waterbronnen nu de bassins vaak leeg zijn.

Klimaat, grootte bedrijf, gewas en weersverwachting

Bij het berekenen van de benodigde waterbasssins wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals het klimaat, de grootte van het bedrijf, het gewas en de voorspelde regenval en de verwachte droogteperiodes.

In Vlaanderen komt de inhoud van een waterbassin gemiddeld overeen met 10% van de oppervlakte van de volledige kas. Omdat het gebruik van regenwater ook in de rest van Europa steeds belangrijker wordt, werkt het Proefstation binnen het Europese project Fertinnowa ook modellen uit voor Polen, Spanje en Bretagne. Ook voor deze streken noopt klimaatverandering tot het gebruik van grotere bassins.

Nieuwe technieken testen

Omgekeerd wordt binnen dit project ook samengewerkt met internationale partners om nieuwe technieken naar Vlaanderen te halen. Zo test het Proefstation goedkopere zeilen die al veel gebruikt worden in Almería (Spanje). Gekeken wordt of de zeilen ook vorstkoude en sneeuw doorstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.