Glas

Nieuws

Milieuschade tuinbouw niet precies te schatten

De precieze milieuschade door tuinbouwproductie is niet te schatten. Wel wordt de milieuschade door gasverbruik in kassen op circa € 700 miljoen geschat.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een toelichting op haar milieuschaderapport Monetaire Milieuschade in Nederland eind vorige maand. Volgens PBL-berekeningen is de land- en tuinbouw verantwoordelijk voor € 6,5 miljard milieuschade. Als rekening wordt gehouden met de extra klimaatschade, komt daar nog ongeveer € 1 miljard bij. Binnen de land- en tuinbouw wordt wel verreweg de meeste milieuschade veroorzaakt door de veeteelt (tussen € 4 en 5 miljard).

Gasverbruik voor 94% in kassen

Het PBL weet dat het gasverbruik in land- en tuinbouw voor 94% plaatsvindt in kassen. Daardoor is deze vorm van milieuschade wel toe te schrijven aan glastuinbouw. Echter is geen uitsplitsing te maken tussen land- en tuinbouw voor wat betreft emissie naar lucht, water en bodem.

Ook het kunstmestgebruik is niet op te delen in land- en tuinbouw, laat PBL weten in een toelichting. In het bedrag van € 6,5 miljard per jaar voor de hele land- en tuinbouw is dat wel meegenomen.

Elektriciteit en teruglevering

In het totaalbedrag aan milieuschade is overigens niet het elektriciteitsverbruik door land- en tuinbouw meegenomen. Uit de PBL-toelichting wordt ook niet duidelijk wat de teruglevering van elektriciteit doet met de milieuschadeberekening.

De landbouw gebruikte volgens de Energiebalans van 2015 ongeveer 31 PJ elektriciteit. Dat is ongeveer 8,3% van het totale, finale elektriciteitsverbruik in Nederland. Vermoedelijk is de samenstelling van de opwekkingsmethoden voor elektriciteit voor de landbouw niet gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, en daarom kun je niet zomaar zeggen dat ook 8,3% van de milieuschade door elektriciteitsgebruik door de landbouw wordt veroorzaakt, stelt het PBL.

Of registreer je om te kunnen reageren.