Glas

Nieuws

Eén op drie glasbedrijven buiten week- of daghandel

Ongeveer 2 op de 3 glasgroentebedrijven zet product af via de dag- of weekhandel. Bij vollegrondsgroente is dat de helft en bij fruit een derde.

Dat blijkt uit een enquête door Geelen Consultancy en het Wageningen University & Research (WER) voor het rapport ‘Positie primaire producent in de keten’. Dat onderzoek was in opdracht van het ministerie van landbouw en beschrijft de ketens en marktmacht van de bedrijven.

Afhankelijk van wereldmarkt

Zo concluderen de partijen dat samenwerking de prijsvorming nauwelijks beïnvloedt, doordat Nederlandse producentenorganisaties afhankelijk zijn van de wereldmarkt.

Van de ondervraagde bedrijven noemt 15% van de glasgroentebedrijven lange termijncontracten als de afzetwijze, ongeveer evenveel als bemiddeling. 8% zegt een pool of termijncontract te gebruiken.

Vaker lange contracten bij vollegrond

Bij vollegrondsgroente komen langere termijncontracten vaker voor (24%) en wordt bemiddeling door 11% van de bedrijven genoemd. Voor fruittelers is bemiddeling de belangrijkste afzetwijze, na de dag- en weekhandel (27,9% tegen 36,5).

Artikel gaat verder onder de tweet.

Glasgroentesector werkt meest samen

Voor het onderzoek waren 128 respondenten uit deze 3 tuinbouwsectoren ondervraagd naar onder meer samenwerking. Ook hier is de glasgroentesector het meest gericht op samenwerking, blijkt uit de resultaten. Circa 76% van de ondervraagde glasgroentetelers werkt samen in afzet. Dat is 64% bij vollegrondsgroentetelers en 55% procent van de fruittelers zegt bij afzet samen te werken.

Ook bij inkoop van grondstoffen en samenwerking in studieclubs blijkt dat glasgroentebedrijven vaker samenwerken dan fruittelers of vollegrondsgroentetelers.

Marge telers beperkt

Het onderzoek somt eerder onderzoek op voor margeverdeling. Zo bleek in 2014 dat voor komkommer geldt dat van de consumenteneuro 40% brutomarge van de supermarkt is en 40% van de groothandel en 20% van de komkommerteler. Voor paprika geldt dat van de consumenteneuro bijna 60% toegevoegde waarde voor de supermarkt is en 34% van de paprikateler. De groothandel ontvangt circa 7% van de consumentenprijs als brutomarge.

Of registreer je om te kunnen reageren.