Glas

Nieuws

Ctgb laat V10 toe tegen pepinomozaïekvirus

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de junivergadering onder andere besloten het gewasbeschermingsmiddel V10 definitief toe te laten.

Het middel V10 is bestemd ter bestrijding van het pepinomozaïekvirus en gebaseerd op ‘vaccinatie’ met 2 laagrisicostoffen (2 verzwakte virusstammen).

Alleen toegestaan in productiefase

Om eventuele verspreiding via het plantgoed uit te sluiten, is het middel alleen toegestaan in de productiefase van tomaat. Daarbij gaat het om de productieteelt voor tomaten bij telers.

Meerdere jaren werden al vrijstellingen verleend.

Tot 1 juni konden zienswijzen ingediend worden tegen de voorgenomen definitieve toelating. Er zijn er 2 ingediend, maar ook na verwerking van de inhoud daarvan blijft het Ctgb van mening dat V10 als veilig middel op de markt kan worden gebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.