Glas

Nieuws

Consumentenbond zet vraagtekens bij AGF-beleid AH

De Consumentenbond heeft kritische kanttekeningen bij de verduurzaming van de groente- en fruitteelt in de keten van Albert Heijn.

Dat blijkt uit het rapport ’Duurzaamheid groente en fruit in de supermarkt’ van de Consumentenbond. Daarin roept de bond supermarkten op inkoopvoorwaarden zo aan te passen dat telers ruimte krijgen voor verduurzaming en de eigen verantwoordelijkheid in een gedragscode vast te leggen.

Zwakheden in AGF-beleid Albert Heijn

De bond beschrijft zwakheden in het AGF-beleid van Albert Heijn. Zo is de verduurzaming van de teelt moeilijk verifieerbaar vanwege het ontbreken van certificaten en controles. Ook is niet duidelijk waar het project TopCrop precies toe gaat leiden. Bovendien stelt de Consumentenbond dat TopCrop mogelijk niet alle groente en fruit uit Nederland zal dekken en is TopCrop vooral gericht op gewasbescherming. Daarmee heeft het een beperkter doel dan bijvoorbeeld PlanetProof (voorheen Milieukeur).

Focus TopCrop

AH stelt in het rapport dat de focus ligt op het uitfaseren van de 27 meest schadelijke middelen. “Maar er is zeker ook aandacht voor bijvoorbeeld emissiebeperkende maatregelen, zoals de aanleg van een phytobac of rietveld om uitspoeling van middelen naar grond- of oppervlaktewater te verminderen/voorkomen. Tevens wordt er gekeken naar bijvoorbeeld precisielandbouw en het maken van bodemscans van percelen, om tot een optimale gift van gewasbescherming of bemesting te komen. Duurzame gewasbescherming gaat in dit project dus verder dan alleen middelengebruik.”

Fruit in het schap bij Albert Heijn. De Consumentenbond zegt dat de verduurzaming van de teelt moeilijk verifieerbaar is vanwege het ontbreken van certificaten en controles.
Fruit in het schap bij Albert Heijn. De Consumentenbond zegt dat de verduurzaming van de teelt moeilijk verifieerbaar is vanwege het ontbreken van certificaten en controles.

Relevant systeem

Over PlanetProof is de Consumentenbond positief. De bond schrijft dat dit systeem de duurzaamheid van groente en fruit in belangrijke mate beïnvloedt. Jumbo lijkt een voorloper die volgens eigen opgave al 80% van de groente en fruit heeft gecertificeerd volgens PlanetProof. Onduidelijk is of dit over Nederlandse groente en fruit gaat of inclusief import. Het is volgens de Consumentenbond voor alle Nederlandse supermarkten een zwakte dat voor een duurzame inkoop van groente en fruit uit andere EU-landen tot dusver geen afspraken zijn gemaakt.

In het seizoen

In het onderzoek werd ook een groot panel consumenten ondervraagd. Bijna de helft van de consumenten is van mening dat supermarkten groente en fruit buiten het seizoen niet zouden moeten aanbieden omdat er te grote milieunadelen aan kleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.