Glas

Nieuws

‘Vitale sector CO2-emissieruimte geven’

Voor een vitale glastuinbouwsector is voldoende CO2-emissieruimte nodig in 2030 zodat areaal kan groeien en intensivering wordt aangejaagd.

De meeste CO2-emissie wordt bespaard bij een nieuwe crisis in de glastuinbouw, maar dan verwordt de topsector tot een tobsector. Dat stelt Wageningen Economic Research (voorheen LEI) in het rapport Prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030. Daarin stellen onderzoekers 3 CO2-doelen voor 3 economische scenario’s voor de glastuinbouw in 2030. Die doelen spelen een rol in de huidige klimaatonderhandelingen.

Glasareaal naar 7.000 hectare

Bij een pessimistisch scenario met een jaarlijkse kassenbouw van slechts 100 hectare zal een areaaldaling optreden naar circa 7.000 hectare en wordt zo de meeste CO2-emissie bespaard. In dat geval levert Nederland wel veel economisch belang in.

Bij een pessimistisch scenario met een jaarlijkse kassenbouw van slechts 100 hectare zal een areaaldaling optreden naar circa 7.000 hectare en wordt zo de meeste CO2-emissie bespaard. - Foto: ANP
Bij een pessimistisch scenario met een jaarlijkse kassenbouw van slechts 100 hectare zal een areaaldaling optreden naar circa 7.000 hectare en wordt zo de meeste CO2-emissie bespaard. - Foto: ANP

Vitale sector met veel nieuwbouw

Met het juiste stimuleringsbeleid kan jaarlijks 400 hectare worden vernieuwd, wordt de kennis over duurzaam telen verdiept en kan de warmtevraag zo duurzaam mogelijk worden ingevuld. In dat geval kan de glastuinbouw met duurzame producten de hoogwaardige afzetmarkten bedienen en zo een vitale sector blijven, stellen de onderzoekers. Naast deze twee uitersten spreken de onderzoekers over een gematigd scenario, gebaseerd op groeicijfers uit het verleden.

36 of 39 kilo CO2 per meter

In het pessimistische scenario is de gemiddelde CO2-uitstoot per vierkante meter kas 39 kilo, in het gematigde scenario 38 kg en in het optimistische scenario 36 kg. In het optimistische scenario is de CO2-emissie per vierkante meter kas dus lager dan in de 2 andere scenario’s. De prognose van het optimistische scenario ligt op de lijn van de werkelijke emissie in 2015 naar de ambitie van een glastuinbouw zonder CO2-emissie in 2050.

Beperkte groei indoorfarming

In het rapport wordt een beperkte groei verwacht van indoorfarming. De prognose voor de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2030 loopt in 3 scenario’s uiteen van 2,7 tot 3,3 Mton. Deze emissies liggen substantieel onder de CO2-emissie van 2015 (5,8 Mton).

Of registreer je om te kunnen reageren.