Glas

Nieuws laatste update:2 jul 2018

‘Snel resultaat als Westland tanden laat zien’

Een repressievere aanpak tegen illegale huisvesting of uitbuiting kan in Westland snel tot resultaat leiden.

Volgens onderzoeker Edward van der Torre blijkt dat uit eerdere ervaring van andere gemeentes in West-Friesland. Ondernemers gingen bij striktere handhaving snel op een meer constructieve wijze meewerken om zaken beter te regelen.

Van der Torre van kennisbureau voor criminaliteit RIEC stelde donderdag dat de gemeente ondernemers te veel met rust heeft gelaten. Hij zei dat in de commissievergadering bestuur, waar hij zijn rapport presenteerde. “Lokaal heerst hier misschien de ondernemerscultuur van ‘we regelen het zelf wel’, maar je zal toch moeten handhaven. De wens van ondernemers om met rust gelaten te worden, is te lang gehonoreerd.” Hij schetste een beeld van een gemeente die onvoldoende controleert en handhaaft, die wel veel gegevens over arbeidsmigranten in huis heeft, maar daar te weinig mee doet.

Op vragen van Westland Verstandig zei Van der Torre dat hij niet zegt dat op grote schaal misstanden zich voordoen. “Er werken hier op grote schaal arbeidsmigranten, waarbij je als gemeente ruimte laat voor overtredingen door een beperkt aantal ambtenaren. Niemand van de ondervraagde toezichthouders kon na 2 jaar controleren zeggen dat het allemaal wel klopt.”

Niet terug naar WIT-team

Dave van der Meer, fractievoorzitter van LPF Westland, waarschuwde niet terug te gaan naar de situatie van het Westland Interventieteam van de Arbeidsinspectie dat tot 4 jaar geleden in Westland actief was. “Dat waren complete razzia’s, waarbij een bedrijf werd afgesloten en alle medewerkers naar een hoek werden gejaagd en de ondernemer de sjaak was omdat er moeilijk aan de regels te voldoen is. We waren juist blij dat we daarvan af waren.”

Ulbe Spaans, fractievoorzitter van GroenLinks Westland, concludeert uit het onderzoek dat de sector het zelf blijkbaar niet kan regelen en heeft steun voor een interventieteam.

CDA Westland denkt dat samen met de verhuurders en telers een oplossing gevonden kan worden. Er is al een Taskforce huisvesting waarin ondernemers, uitzendbureaus en gemeente naar locaties zoeken voor 2.000 bedden.

Geen interventieteam

Burgemeester Agnes van Ardenne vindt de term interventieteam niet de juiste, omdat dit teveel associaties oproept met het WIT-team. “Misschien moeten we het een signaleringsteam noemen, omdat het toch vooral eerst om de informatie gaat.” De gemeente gaat werken aan plannen voor verbetering van de organisatie en informatieverzameling.

Of registreer je om te kunnen reageren.