Glas

Nieuws

‘Generaal pardon voor oude glaspercelen’

De gemeente Westland zou er goed aan doen een generaal pardon te onderzoeken voor oude glaspercelen die (niet-commercieel) strijdig gebruikt worden.

Dat adviseert Berenschot in een onderzoek naar het gemeentelijke herstructureringsbeleid. De gemeente Westland dreigt vast te lopen in haar handhavingsbeleid waar 700 dossiers van strijdig gebruik liggen. Een deel van die dossiers gaat om heel oude gevallen waarbij geen herstructurering in zicht is voor de betroffen percelen.

Grond anders bestemmen

De gemeente zou die percelen dan anders kunnen bestemmen om de strijdigheden op te lossen. Daarmee schrijft de gemeente feitelijk tuinbouwgrond af. Dat kan niet als er sprake is van commercieel gewin of als dit toekomstige herstructurering in de weg zit, stellen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat niet precies duidelijk is hoeveel gevallen van strijdig gebruik bestaan. De gemeente kan dat oplossen door strijdig gebruik te laten melden voor een bepaalde datum. Als het om oude gevallen gaat, kan de gemeente ook deze legaliseren en zo ‘afrekenen met het verleden’, aldus Berenschot.

‘Berenschot stelt dat de concurrentiepositie van Westland onder druk staat’

Ongewenst gedrag

Nu kan de gemeente onder voorwaarden het alternatief gebruik toestaan als de oud-tuinder een koopoptie afsluit om de grond af te staan als een verkavelingsproject zich aandient.

Berenschot stelt dat de 700 strijdigheden die nu bestaan wel moeten worden opgelost. Als de gemeente niets doet, drijft dit de grondprijs in Westland nog verder op en dreigt het ongewenst gedrag juist te stimuleren.

Handhaving ligt gevoelig, omdat de belangen van de individuele grondeigenaar (vaak een oud-tuinder) moet worden afgewogen tegen het belang van een moderne tuinbouw. Het draagvlak ontbreekt dan vaak. Berenschot stelt dat de concurrentiepositie van Westland onder druk staat door het gebrek aan ruime percelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.