Glas

Nieuws

Geld voor verbetering teelten glas en buitenlucht

Het traject voor herontwerp van teelt van groente en aardbeien komt op stoom. 75 glasbedrijven investeerden via de regeling EHG.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw op vragen van de vaste kamercommissie landbouw. In 2017 maakten 75 glastuinbouwbedrijven gebruik van de regeling energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG).

Dat aantal van 75 bedrijven is minder dan verwacht. Voor de energieregeling EHG is in 2017 ruim € 2 miljoen minder uitgekeerd dan begroot door het ministerie van Economische Zaken. Bij de begroting van 2017 werd nog uitgegaan van € 7,1 miljoen aan investeringssteun voor zaken als warmtenetten en luchtbehandelingskasten in kassen. Het is onzeker of het ongebruikte deel van de begroting nog aan de glastuinbouw ten goede komt.

Nieuw ontwerpen teelten

Bij het traject kennisimpuls Groene gewasbescherming zit het eerste van de 5 jaar erop. Voor vollegrondsgroenten, appel, aardbei, lelie en akkerbouwproducten wordt gewerkt aan een herontwerp van de teelten om het gebruik van risicovolle gewasbeschermingsmiddelen te stoppen. Bij hardfruit leidde dat recent tot een plan aanpak waarin onder meer overkapping is opgenomen. Er is voor dit traject in 2017 ruim een half miljoen euro uitgegeven. Bij aanvang van 2018 was nog ruim € 5,5 miljoen beschikbaar voor herontwerp van de teelten vollegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.