Glas

Nieuws

Tuinbouwakkoord in de maak

Provincie Zuid-Holland, rijksoverheid en tuinbouwpartijen werken aan een breed tuinbouwakkoord waarbij overheid en bedrijfsleven op 5 lijnen de tuinbouw versterken.

Dat schrijft gedeputeerde Adri Bom-Lenstra in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het gaat om de ontwikkeling van de Greenports in Nederland met een eigen impulsagenda Greenports 3.0.

Na een kamermotie is het kabinet zich gaan inzetten om meer initiatief te nemen in de ontwikkeling van Greenports, zoals versterking van het teeltareaal in Nederland, het ontwikkelen van technologische innovatie en de ontwikkeling van de energietransitie. De eerste gesprekken zijn gevoerd. “Per transitielijn worden afspraken gemaakt met de desbetreffende partners en departementen. De transitielijnen kennen daarbij hun eigen snelheid”, aldus Bom-Lenstra.

Landelijke aanpak

Zo is een inventarisatie gedaan naar de instrumenten die de verschillende glastuinbouwgebieden (Greenports en satellietgebeiden) hebben om herstructurering van glas op gang te brengen. Zo is er een ontwikkelingsmaatschappij in de Duin- en Bollenstreek, een kavelcoöperatie in Boskoop en subsidie voor het wegnemen van obstakels voor herverkaveling in Westland. Dat moet leiden tot afspraken over een landelijke aanpak, schrijft Bom-Lenstra.

Ook de bekende energieprojecten zijn geïnventariseerd en is een advies opgesteld voor versnelling van de energietransitie.

De impulsagenda en het te sluiten tuinbouwakkoord gaat over 5 lijnen: klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van het teeltareaal, slim organiseren van vervoer, innovatie en internationalisering.

Of registreer je om te kunnen reageren.