Glas

Nieuws

Telersverenigingen kijken naar verdere samenwerking

De 6 telersverenigingen voor vruchtgroenten werken aan een nieuwe strategie voor de Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO).

Dat gaat gepaard met een evaluatie van de tot dusver behaalde resultaten in de FVO. De komende maanden wordt uitgetrokken voor het opstellen van die gezamenlijke visie, die volgens betrokkenen ook tot nieuwe onderwerpen kan leiden op gebied van sectorimago of innovatie.

Eén van de resultaten tot dusver is de gezamenlijke aanpak van de export van paprika naar China. Ook is de FVO de grondlegger van Coalitie HOT.

Concurrentie

Tot dusver zijn minder complexe zaken opgepakt, maar of het tot een gezamenlijke aanpak van innovatie komt is de vraag, omdat de 6 deelnemers een concurrerentiebelang hebben. FVO start tussen 2015 en 2020 projecten om de Nederlandse vruchtgroentetelers te laten uitgroeien tot dé leidende vruchtgroentespecialisten van Europa.

Of registreer je om te kunnen reageren.