Glas

Nieuws

Onorthodoxe oplossingen huisvesting komen in beeld

Gemeente Westland komt voor de zomer nog met een plan om grote huisvestingsprojecten vooral buiten de kernen te realiseren.

Daarvoor werkt de gemeente aan potentiële locaties met LTO en de Westlandse Vereniging van Uitzendbureaus. In totaal zijn 2.000 bedden nodig voor arbeidsmigranten in Westland. De nood is hoog omdat ook de reguliere woningmarkt onder druk staat door huisvestingskrapte voor arbeidsmigranten.

Provincie Zuid-Holland wil vooral huisvesting realiseren binnen of bij de kernen, maar grote huisvestingslocaties lijken alleen verspreid door de hele gemeente in het buitengebied de beste kansen te maken. Grotere locaties bieden ruimte voor meer dan 100 bedden.

Hotelhouder is tegen migranten in kantoorpand

Op korte termijn wil de gemeente wel een kleiner project toestaan binnen de kern Naaldwijk in een voormalig kantoorpand voor 76 bedden. Tijdens de vergadering van de commissie financiën dinsdag bleek dat ook tegen deze plannen weerstand bestaat onder meer door een naastgelegen hotel.

Strategische keuze

Wethouder Karin Zwinkels (CDA) stelt dat de nood hoog is voor huisvesting in Westland. De gemeente wil huisvesting in dat kantoorcomplex toestaan. “Als we deze vergunning weigeren, dan kunnen we in discussie komen met de provincie Zuid-Holland over het toestaan van grotere locaties buiten de kernen. De provincie wil ook locaties in of dichtbij de kernen.”

Verschillende fracties in de gemeenteraad willen dat de gemeente op glastuinbouwgronden gaat bouwen voor huisvesting. Door de hoge nood voor huisvesting lijkt er steun voor een aanpak om met onorthodoxe oplossingen te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.