Glas

Nieuws

Effect van handel hommels in kassen onduidelijk

Het effect van de internationale handel in commercieel gekweekte hommelrassen voor kassen op de insectenstand is nog nauwelijks onderzocht.

In opdracht van minister Carola Schouten (LNV) keek een team van Wageningen Environmental Research (WEnR) naar de kwaliteit van Duits onderzoek naar de insectenstand en naar de relevantie van de uitkomsten voor Nederland. Ook glastuinbouw komt in de zijlijn van dat onderzoek aan bod, met de insectenhandel en lichtvervuiling.

Herverdeling ziektes

Voor hommels speelt de commerciële productie van hommelvolken voor de bevruchting van kasgroente waarschijnlijk een belangrijke rol bij de overdracht van parasieten, concluderen de onderzoekers. Dat heeft tot een grootschalige herverdeling geleid van ziektes over de hele wereld. Voor sommige parasieten kunnen bloemen dienen als een doorgeefluik waar verschillende insecten mee besmet worden. Hoe groot dat effect is blijft onduidelijk, stellen de onderzoekers. Dat is nog nauwelijks onderzocht.

Verdere stappen onderzoek

Hoewel de onderzoekers concluderen dat we feitelijk niet weten hoe slecht het gaat met de insecten in Nederland, pleiten zij voor herstelmaatregelen in natuur- en landbouwgebieden en monitoringsprogramma’s. De onderzoekers gaan uit van een relatie tussen bemesting en de insectenstand en invloed door het gebruik van kwetsbare middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.