Glas

Nieuws

Ctgb legt ontwerpbesluit V10 ter inzage

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) neemt binnenkort een besluit over de toelating van het middel V10 op basis van 2 milde isolaten van pepinomozaïekvirus in tomaat. Tot 18 mei ligt het voorgenomen besluit ter inzage.

Omdat niet eerder middelen op basis van de werkzame stoffen van V10 in Nederland zijn toegelaten, legt het Ctgb het ontwerpbesluit 2 weken ter inzage, tot 18 mei.

Zienswijze indienen

V10 is een middel op basis van 2 werkzame stoffen: de milde pepinomozaïekvirus-isolaten VX1 en VC1, die niet eerder in Nederland zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Wel zijn al meerdere jaren tijdelijke vrijstellingen verleend, op voorwaarde dat het middel alleen op de teeltbedrijven wordt toegepast en alleen binnen de termijn van 120 dagen, die voor de belichte en onbelichte teelt werd vastgesteld.

Belangstellenden die een zienswijze willen indienen kunnen dit doen tot 2 weken na afloop van de inzageperiode (1 juni). Dit kan alleen schriftelijk bij Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.

Of registreer je om te kunnen reageren.