Glas

Nieuws laatste update:10 apr 2018

Toekomst Greenport niet per se met kassen

In 2050 staan er nauwelijks nog kassen in Westland en Oostland en is Rotterdam de gezondste stad ter wereld.

Dat zijn toekomstbeelden die Greenport West-Holland voor zich ziet in de vanmiddag in Naaldwijk gepresenteerde Roadmap Next Economy Greenport. Samen met de Rotterdamse transitieprofessor Jan Rotmans heeft de sector streefbeelden voor over 30 jaar geschetst. Laten zien hoe concreet de tuinbouw bijdraagt aan de gezondheid van consumenten en wat dat de maatschappij oplevert is hét nieuwe businessmodel.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Tuinbouwcluster centraal

Afgelopen jaren is de Greenport nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy (RNE) van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hierbij wordt gezocht naar de toekomst van de regionale economie. Op basis van de RNE namen Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland het initiatief voor een Roadmap Next Economy Greenport: in dit proces staat het tuinbouwcluster centraal.

Kassen verdwijnen in ‘Greenpark’

Opmerkelijk daarbij is de transitie van het Westland en de B-Driehoek en de omliggende stedelijke agglomeraties, in 2050 getransformeerd tot één groot, aantrekkelijk woon- werk- en productiegebied: ‘Greenpark’. Teelt van tuinbouwproducten is opgenomen in dit Greenpark in de vorm van vertical farming en stadslandbouw. Kassen zijn er nog wel, maar elders in Nederland.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Opnieuw uitvinden

Aanleiding voor de Roadmap Next Economy Greenport is onder meer groeiende internationale concurrentie, de druk op de prijzen, smalle marges, een verzadigde markt, toenemende versnippering en weinig aanwas van innovatieve ondernemers. “De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken”, stellen de initiatiefnemers Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland.

Of registreer je om te kunnen reageren.