Glas

Nieuws

Partijen willen eerste rij zitten in warmtedossier

Warmtebedrijf Westland wil met private partners vanaf 2021 tuinders van zuid naar noord aansluiten op een warmtenet. In Oostland wijzen tuinders en gemeente het kabinet op warmtekansen voor het gebied.

Beide partijen brengen vlak voor de start van het overleg voor het nieuwe klimaatakkoord hun doelstellingen naar voren. Zo wijzen LTO Glaskracht, plus gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een brief op de kansen voor Oostland waar warmtecoöperaties ontstaan die als kralen aan een ketting geregen kunnen worden met een netwerk.

Gerichte steun voor ‘open net’

Dan moet het Rijk de onrendabele top wegnemen die voor industriële restwarmte wordt geschat op € 6 per gigajoule. Ook wil de samenwerking van gemeentes en tuinders in Warmtesamenwerking Oostland (WSO) dat het Rijk helpt industriële restwarmte op het RoCa-warmtenet voor Oostland in te voeden. De partijen in WSO willen een gebiedsgerichte aanpak voor warmte- en CO2-levering via een open net voor warmtelevering met een marktplaats waar de warmteprijs tot stand komt door vraag en aanbod.

Warmtebedrijf benadert tuinders

In Westland hebben private partijen Warmtebedrijf Westland, Alliander en Evides Industriewater al plannen met een startdatum voor warmtelevering in 2021. Warmtebedrijf Westland probeert daarbij in gesprek te komen met tuinders. Het wil de komende tijd ‘meer glastuinbouwbedrijven over de streep trekken’.

In 2020 moet de aanleg van het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven beginnen, waarna bedrijven stap voor stap – van zuid naar noord – worden aangesloten. Warmtebedrijf Westland wil daarbij langdurige contracten afsluiten voor een vaste lage prijs.

Open net in Westland

Ook in Westland streven deze partijen naar een open warmtenet. “Door de combinatie van industriële restwarmte uit de haven met bestaande en nieuwe geothermiebronnen binnen één open warmtenet, zou het hele Westland van het aardgas af kunnen”, zo schrijft het Warmtebedrijf. Vrijdag 30 maart was het Warmtebedrijf Westland niet bereikbaar voor commentaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.