Glas

Nieuws

Meer aandacht nodig voor insecten in paprika

De NVWA heeft in 2017 vier keer clavibacter vastgesteld op tomatenbedrijven waar de focus vooral lag op ToCV-onderzoek.

Dat blijkt uit de Fytosanitaire Signaleringen 2017, het jaaroverzicht van de inspecties van NVWA naar ziektes en plagen in teelt en handel. Daarin staat ook dat de NVWA export van trostomaten en tomaten met kroon verbood naar Japan door strengere Japanse Tuta absoluta-regels en dat meer aandacht nodig is om afkeuring van paprika in de VS vanwege insecten te voorkomen.

Over de 4 clavibactergevallen schrijft de NVWA beknopt. Deze plantenziekte stond 3 jaar geleden nog stevig in de belangstelling bij de inspectiedienst, maar nu schrijft de NVWA dat op de bedrijven maatregelen genomen zijn voor aangetaste planten en een buffer eromheen.

Groot onderzoek pakstations

De NVWA deed vorig jaar een groot onderzoek naar 40 pakstations die importproduct verwerken. Inspecteurs wilden zo meer inzicht krijgen in de insleep van schadelijke organismen zoals boorvliegen. Bij die inspecties zijn geen schadelijke organismen gevonden, maar wel een reeks andere organismen die volgens de NVWA laten zien welke ziekten en plagen in de Nederlandse teelten voorkomen. Wat opvalt is dat er in courgette in vergelijking met eerdere jaren vaak Potyvirussen zijn aangetroffen, waaronder regelmatig Papaya ringspot virus. Dat heeft geen Q-status.

Bladvergeling door ToCV. Foto: GFH
Bladvergeling door ToCV. Foto: GFH

Bij de export- en importinspecties zijn geen verrassingen voorgevallen in 2017. Het aantal afkeuringen van exportzendingen is over de jaren redelijk stabiel. De aanwezigheid van insecten en het niet voldoen aan de eis voor grond zijn veruit de belangrijkste redenen voor afkeuringen.

Het aantal vondsten van schadelijke organismen bij importinspecties in 2017 bedroeg 176. Ook dat is redelijk stabiel. Het zijn veelal dezelfde organismen die in de top drie van meest onderschepte organismen voorkomen.

Afkeuringen door insecten

NVWA-onderzoek laat verder zien dat meer inzet nodig is om afkeuring van paprika’s in de VS te voorkomen. In de zomer van 2017 is de NVWA benaderd door een handelsbedrijf dat grote hoeveelheden paprika’s exporteert naar de VS. Op één Amerikaanse luchthaven is het bedrijf in 2017 geconfronteerd met een grote toename in het aantal afkeuringen vanwege de aanwezigheid van insecten. Er is dan een gasbehandeling verplicht met grote financiële schade door kwaliteitsverlies.

Onderzoek van de NVWA liet zien dat een deel van de insecten niet in Nederland voorkomen, maar een deel van de insecten wel. Met de juiste procedures zou zo’n partijbesmetting niet mogen voorkomen, stelt de NVWA.

Of registreer je om te kunnen reageren.