hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

LNV: extra geld kassen en toezicht aardwarmte

Het ministerie van Landbouw (LNV) heeft € 12,8 miljoen extra begroot voor energieprojecten in de glastuinbouw.

Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Het gaat vooral om € 8,8 miljoen voor de regeling Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG). Daar stond voor 2018 nauwelijks budget voor op de begroting van LNV. Met dat geld moet het aantal energieschermen in kassen snel stijgen.

MEI-regeling verdubbelt

Ook wordt € 4 miljoen ingezet voor de regeling MEI (Marktintroductie Energie Innovatie). Dat is een verdubbeling van het budget. Hiermee wordt de praktijkinvoering van innovatieve projecten versneld en de kosteneffectiviteit van vernieuwende maatregelen in bestaande kassen verhoogd.

Toezicht aardwarmte

Uit de begroting blijkt verder dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een € 1 miljoen extra krijgt voor meer toezicht op aardwarmte. Een rapport van dat bureau in de zomer van 2017 leidde tot een serie maatregelen van minister Wiebes (EZ) om de winning van aardwarmte te professionaliseren.

TNO en Energiebeheer Nederland (EBN) krijgen € 21 miljoen om de ondergrond in Nederland beter en completer in beeld te krijgen voor de winning van aardwarmte. Het agentschap EBN is ingericht om aardwarmte in Nederland te ontwikkelen.

Laboratoria

De maatregelen zijn voor 2018 en komen naast nog vast te leggen afspraken in een vernieuwd energieakkoord later dit jaar. Duidelijk is al wel dat TNO met € 26 miljoen vier laboratoria kan inrichten voor onder meer onderzoek naar duurzame energie, zoals biobrandstoffen en zonne-energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.