Glas

Nieuws

Klemmend beroep op Wiebes’ steun warmteprojecten

LTO Glaskracht, Greenport Holland en de kustprovincies doen in een brief aan minister Wiebes (EZ) een klemmend verzoek warmteprojecten vlot te trekken.

Zij vragen de landelijke overheid dringend om te investeren in warmtetransport- en distributienetten. Anders komen lokale en regionale warmte en CO2-projecten onvoldoende tot stand komen. Nu lopen de partijen tegen drempels aan die Rijksoverheid kan wegnemen. Het Rijk moet in deze lokale en regionale projecten investeren, maar ook richting geven, stellen de partijen. Nu is vertraging vaak het gevolg van ‘een gebrek aan helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden van overheid en marktpartijen’.

Tuinbouw blijven betrekken

Volgens deze partijen kan op korte termijn (binnen 4 jaar) een besparing van miljoenen kubieke meters aardgas per jaar worden bereikt, of een miljoen ton CO2-uitstoot, mits de overheid de glastuinbouw ook goed betrekt bij ontwikkelingen met (aard)warmte.

SDE+regeling

Behalve de individuele projecten van tuinders is in vrijwel elk glastuinbouwgebied een collectief project in voorbereiding voor warmte en CO2. Zij lopen aan tegen de drempel dat CO2 en restwarmte niet onder de SDE+-regeling valt en daarmee niet op zichzelf kan concurreren met de aardgasprijs.

Een aparte positie neemt de warmte-krachtkoppeling (wkk) in. In de glastuinbouw zal 25% reductie van het aardgasgebruik in door uitfasering van wkk-netlevering. Daarnaast is een besparing door maatregelen mogelijk van 35%, waardoor een energievraag over blijft van circa 40% die klimaatneutraal moet worden ingevuld.

De partijen doen in de brief 6 aanbevelingen, waaronder aanpassing van de elektra-tariefstructuur voor de tuinbouw (verbruikstarief) om bedrijven meer op elektra te laten draaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.