Glas

Nieuws

Export aardbei en tomaat naar Japan groeit

Japan wordt een steeds belangrijker exportbestemming voor aardbei en tomaat. Paprika, verreweg het grootste exportproduct op Japan, maakte een lichte daling door, blijkt uit cijfers in het jaarverslag van het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over 2017.

Voor de export op Japan gelden strenge fytosanitaire eisen. Door de toenemende aanwezigheid van ‘invasieve exoten’ op de Nederlandse teeltbedrijven wordt het steeds lastiger hieraan te voldoen. Een opsteker is dat in tegenstelling tot voorgaande jaren het KCB in 2017 geen Medfly heeft aangetroffen tijdens de inspecties voor de export van paprika, tomaat en aardbei naar Japan.

Voor de bedrijfsinspecties op medfly (mediterrane fruitvlieg, Ceratitis capitata) hadden zich vorig jaar 67 teeltbedrijven aangemeld, waarvan 45 paprika/peper, 12 aardbei en 10 tomaat. Dit zijn in totaal 18 bedrijven minder dan in 2016. Op geen van de bedrijven werd medfly aangetroffen.

Ondanks het verbod op export van tomaten met groene delen groeide de tomatenexport naar Japan toch nog met 24% naar 497 ton. Deze groei was echter duidelijk minder groot dan het jaar ervoor. De export van paprika viel iets lager uit dan voorgaande jaren.
Ondanks het verbod op export van tomaten met groene delen groeide de tomatenexport naar Japan toch nog met 24% naar 497 ton. Deze groei was echter duidelijk minder groot dan het jaar ervoor. De export van paprika viel iets lager uit dan voorgaande jaren.

Tuta gooit roet in eten

Het exportseizoen naar Japan werd gedomineerd door de wetswijziging die in mei 2017 van kracht ging in Japan. Vanaf dat moment mochten geen tomaten met groene delen (trostomaten, tomaten met kroon) meer worden geëxporteerd vanwege het gevaar van Tuta absoluta. Larven van deze tomatenmineerder kruipen weg in deze groene delen. Voor losse tomaten zijn strengere monitorprogramma’s ingesteld om te garanderen dat het eindproduct vrij is van Tuta absoluta.

De export van tomaten is alleen toegestaan van bedrijven waar door middel van zogeheten trapsurvey (1 val per compartiment door het KCB en 1 val per hectare door de teler) vanaf 2 maanden voor aanvang export tot einde teelt de infectiedruk van Tuta absoluta wordt gemonitord door het KCB.

De specialisten van Koppert zijn betrokken geweest bij het vaststellen van de maximale plaagdruk waarmee aantasting in de tomatenvrucht bestemd voor Japan kan worden uitgesloten.

Export aardbei groeit explosief

Ondanks het verbod op export van tomaten met groene delen groeide de tomatenexport naar Japan toch nog met 24% naar 497 ton. Deze groei was echter duidelijk minder groot dan het jaar ervoor. De export van paprika viel iets lager uit dan voorgaande jaren. De 5.567 ton paprika betekent een daling van 7%. Aardbei is daarentegen aan een enorme opmars bezig. In 2 jaar tijd is de export naar Japan meer dan verdubbeld naar 142 ton in 2017.

Of registreer je om te kunnen reageren.