Glas

Nieuws

Paprikateler trekt warmtelevering glasgebied vlot

Met de ondertekening van een leveringscontract voor 11 hectare paprika gaat warmtebedrijf HVC een warmtenet aanleggen naar het glasgebied Althon in Noord-Holland.

Het is het eerste contract voor warmtelevering voor het gebied, maar meerdere zullen snel volgen, vooral sierteeltbedrijven. Paprikateler Marcel Numan gaat volledig over op groene warmte (100% biomassa), maar doet dat – na aanleg van het warmtenetwerk – geleidelijk met HVC. “Hij zal in het begin nog wel gas verbruiken, maar het is de bedoeling dat het bedrijf van het gas afgaat”, zegt Dave Vlaming, gebiedscoördinator van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Zelf zegt de teler Marcel Numan van NH Paprika: “Waarschijnlijk ben ik daarmee in één klap de meest duurzame paprikakweker van Nederland en klaar voor de stappen die veel glastuinbouwbedrijven nog moeten gaan maken.”

Marcel Numan, paprikateler in Heerhugowaard (Althon), tekent een leveringsovereenkomst met HVC. - Foto: HVC
Marcel Numan, paprikateler in Heerhugowaard (Althon), tekent een leveringsovereenkomst met HVC. - Foto: HVC

Warmtecontract is maatwerk

Met 10 andere glasbedrijven in het gebied is al een intentie-overeenkomst gesloten. Zij willen snel in gesprek komen met HVC, zegt Vlaming. “Er wordt gesproken met andere tuinders. Iedereen wil nu met HVC aan tafel. Nu hebben de businessontwikkelaars tijd en kunnen andere bedrijven aangesloten worden.” Elk bedrijf kan een eigen gasprijs verwachten, afhankelijk van de capaciteit en draaiuren. Vlaming: “Het is maatwerk voor de bedrijven.”

Uitbreiding gebied

Het is opvallend dat een paprikabedrijf de warmtelevering vlot trekt in het gebied dat steeds meer sierteeltbedrijven trekt door de kavelstructuur. Voor niche glasgroenteproducten (aardbeien) is het gebied wel geschikt, maar grote glasgroentebedrijven worden doorverwezen naar Grootslag en Agriport A7. Volgens Vlamings is de vraag naar grond in het gebied Althon nu groter dan het aanbod. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het glasgebied uit te breiden. Daarnaast wordt onderzocht of ook een lokaal CO2-netwerk kan worden ingegraven en is aardwarmte in ontwikkeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.