hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Noord-Holland verwacht energiestappen tuinbouw

Provincie Noord-Holland voorziet in 2018 concrete investeringsvoorstellen voor CO2, warmte en zonne-energie.

Ook in andere dossiers zoals de verplaatsingsregeling voor kassen voorziet de provincie voortgang. Dat blijkt uit de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020.

Voor energiebesparing in de glastuinbouw lopen in Noord-Holland verschillende programma’s. Concreet voorziet de provincie vanuit de Greenports dit jaar verschillende investeringen ontstaan.

Warmte

Voor het project in het glasgebied PrimA4a verwacht de provincie stappen voor de aanleg van de aftakking van een CO2-leiding, net als bij het opschalen van de gelijkspanning en warmte- of koude-uitwisseling met een datacenter op het nabijgelegen Schiphol-terrein.

CO2-investeringen

Belangrijk in 2018 wordt ook de uitkomst van een haalbaarheidsstudie naar de opslag en hergebruiksmogelijkheden van CO2 in Noord- en Zuid-Holland. Deze studie is bepalend voor de samenwerking op dit punt tussen Noord- en Zuid-Hollandse overheden en bedrijven.

Verder denkt Noord-Holland dat er met de verplaatsingsregeling, het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Greenports en de Impulsagenda Greenports 3.0 impulsen komen voor de aardgasloze kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.