Glas

Nieuws

Verplichte verkaveling kassen in beeld

De glastuinbouw gaat een proef uitvoeren met landinrichtingsbeleid waarmee verplichte verkaveling van kassen mogelijk wordt. Dat blijkt uit een brief van de regering over de crisis- en herstelwet.

Afgelopen maand heeft op hoog niveau overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en LTO Glaskracht. Het overleg kwam er na berichten van LTO dat het ministerie een te beperkt beeld schets van wettelijke mogelijkheden van verkaveling door de glastuinbouw. LTO reageerde daarmee op het niet uitvoeren van de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om verruiming van instrumenten voor herstructurering van glastuinbouw.

Verruiming instrumenten voor herstructurering glastuinbouwgebieden

Ondanks een aangenomen motie is in de wijziging van de Crisis- en Herstelwet geen verruiming voor herstructurering van glastuinbouwgebieden opgenomen. Nu hebben overheden alleen onteigening als stok achter de deur om verkaveling tot stand te brengen. De glastuinbouw heeft behoefte aan een sneller en vriendelijker instrument, wat neerkomt op gedwongen verplaatsing. Onteigening betekent meestal het einde van het bedrijf, terwijl verplaatste bedrijven vaak door kunnen.

1 glastuinbouwgebied aangedragen voor proefproject

LTO Glaskracht Nederland heeft toegezegd dat zij op korte termijn in ieder geval 1 gebied zal aandragen waarin bij wijze van proefproject zo’n gebiedsproces met alle relevante partijen kan worden gestart. Zo kan ervaring met landinrichting voor herstructurering van glastuinbouwgebieden worden opgedaan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw gaan ook aan de slag gaan om de inzet van het huidige instrumentarium voor herstructurering van glastuinbouwgebieden te bevorderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.