Glas

Nieuws

Gesprekken cao glastuinbouw vastgelopen

De onderhandelingen over de cao glastuinbouw zijn in een impasse geraakt. De bonden vallen over een te mager loonbod en het uitkleden van weekendtoeslagen.

De oude cao liep op 30 juni 2018 af, maar een nieuwe is er voorlopig nog niet. De bonden vroegen om een loonsverhoging van 3,5% per jaar, met een bodem van € 1.000 voor de laagst verdienende tuinbouwmedewerkers. De werkgevers hebben 5% geboden voor de komende 2 jaar. “Feitelijk voor 30 maanden dus. Opgeteld bij de halve procent die de werknemers in de glastuinbouw er in januari 2018 bij hebben gekregen, wat meer dan 1% achterbleef bij de inflatie, is dat een erg mager bod”, zegt FNV-bestuurder Sander Martins.

Afschaffen zaterdagtoeslag

Ook het afschaffen van de zaterdagtoeslag en het halveren van de zondagtoeslag is voor de achterban van FNV en CNV een onverteerbare verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. “Ook ons voorstel voor een tussen-cao is afgeslagen”, aldus Martins. “We gaan met onze achterban praten en sorteren voor op komend voorjaar.”

'Mager loonbod en uitkleden weekendtoeslagen' zijn voor bonden onverteerbaar. - Foto: Ton van der Scheer
'Mager loonbod en uitkleden weekendtoeslagen' zijn voor bonden onverteerbaar. - Foto: Ton van der Scheer

Plantum en LTO: 5% loonsverhoging reëel bod

Werkgeversorganisaties Plantum en LTO Glaskracht Nederland vinden 5% loonsverhoging een reëel bod. Daarnaast willen de werkgevers in de nieuwe cao gehoor geven aan het signaal dat tijdelijke werknemers hun overuren in de week dat zij de uren hebben gemaakt uitbetaald willen krijgen. Op basis van het huidige model behoort dit niet tot de mogelijkheden en is de kans groot dat ‘plusuren’ in een week gedurende het jaar worden verrekend met ‘minuren’ in latere weken dat jaar. Het model aanpassen levert een voordeel op voor de tijdelijke werknemers, aldus LTO en Plantum.

Vrijwillige loonsverhoging

11 februari 2019 worden de onderhandeling vervolgd. De werkgeversorganisaties adviseren daarom hun leden alvast om lopende het onderhandelingstraject op vrijwillige basis per 1 januari 2019 de lonen te verhogen met hetzelfde percentage waarmee ook het wettelijk minimumloon per die datum wordt verhoogd. Dit percentage is 1,34.

Lees ook: Arbeidskrachten vinden: trekken aan de laatste Pool

Of registreer je om te kunnen reageren.