Glas

Nieuws

Vergoeding plantenziekte als ruiming teelten redt

Schade door bestrijdingsmaatregelen bij uitbraak van een plantenziekte wordt in Nederland vergoed als bijvoorbeeld ruiming de export van andere teelten redt.

Dat schrijft minister Carola Schouten op Kamervragen van CDA over de schade (circa € 13 miljoen) die rozentelers in 2016 en 2017 hebben opgelopen in de bestrijding van Ralstonia. Voor hen kwam geen schaderegeling.

Potato spindle tuber viroid

In 2009 werd na tussenkomst van de rechter aan kuipplanttelers wel een schadevergoeding betaald, omdat de bestrijdingsmaatregelen tegen Potato spindle tuber viroid (PSTVd) export van producten als tomaat en aardappel beschermden. De belangen van de maatregelen waren dus groot voor andere telers dan de kuipplantentelers.

Volgens Schouten wordt in het geval van de rozentelers niet voldaan aan die voorwaarden in de uitspraak uit 2009. Toch schrijft ze ook dat Ralstonia solanacearum een steeds bredere groep waardplanten kent, zoals aardappel, tomaat en paprika.

Onevenredig

CDA-kamerlid Maurits von Martels vroeg Schouten welke voorwaarden er moeten zijn voor schadevergoeding van onevenredig zware gevolgen van bestrijdingsmaatregelen. Dat lijkt dus het geval als de maatregelen belangen beschermt van telers van een groep andere gewassen.

Lees verder onder de tweet.

Niet heroverwegen

Afgelopen juli hebben de getroffen snijrozentelers Schouten verzocht haar eerder genomen besluit te heroverwegen. Schouten besloot eerder dit jaar al geen financiële steunregeling in het leven te roepen. Ook nu blijft ze bij haar standpunt. “Daarbij ben ik mij er van bewust dat de gevolgen van het handhaven van mijn besluit voor individuele ondernemers, die getroffen zijn door Ralstonia in hun rozenteelt, helaas groot zijn.” Ze is nog altijd met de sector in gesprek over een risicofonds voor plantenziekten. Het ministerie zal daarvoor geen financiële middelen ter beschikking stellen.

Lees ook: Telers pleiten voor ruimere regels compensatie plantenziekte

Of registreer je om te kunnen reageren.