Glas

Nieuws

Telers en gemeenten vragen Rijk steun voor warmtesysteem

Met de aanleg van een collectief warmtesysteem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 650 miljoen kuub aardgas per jaar besparen.

Naast de door tuinders zelf gewonnen warmte uit geothermie en wkk’s is restwarmte uit de Rotterdamse haven nodig om die besparing te kunnen halen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek naar het Warmtesysteem Westland (WSW), dat door LTO Glaskracht Nederland is uitgevoerd en donderdagmiddag 1 november is aangeboden aan wethouders van de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

“De Westlandse telers zien 1 gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, bio-energie, WKK’s en havenwarmte voor zich”, zegt voorzitter Jacco Vooijs van LTO Glaskracht Westland. “In Westland zijn al vele bedrijvenclusters die een geothermiebron hebben of ontwikkelen en er zijn meer potentiële bronnen in het gebied aanwezig.”

Investering tussen € 360 en 650 miljoen

WSW kan het beste stapsgewijs ontwikkeld worden. Dat kan door het realiseren van lokale warmtebronnen en clusternetten. Ieder clusternet bevat een of enkele hoofdleidingen, die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden. Voor het totale warmtenetwerk is een investering van € 360 miljoen tot € 650 miljoen nodig.

Grotere en duurdere hoofdleiding

De precieze hoogte van die investering is afhankelijk van het aantal aansluitingen en de diameter van de hoofdleiding. Een grotere hoofdleiding, langs misschien niet het goedkoopste traject, waaraan zowel het Westland als de kassen van Lansingerland kunnen aankoppelen, kan op termijn aan meer bedrijven en huishoudens warmte leveren, maar is bij de aanleg een stuk duurder. De financiering van zo’n zwaardere leiding is ook lastiger omdat er niet op voorhand zekerheid is over de benutting van de extra capaciteit. De regio doet daarom nadrukkelijk een beroep op ondersteuning van het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

Trots op koppositie

De gemeenten en telers zijn trots op de koppositie die zij innemen in de energietransitie in Nederland. Zij zijn ervan overtuigd dat een collectieve oplossing beter is dan de som der delen. Alle betrokkenen bij het haalbaarheidsonderzoek kijken uit naar de gesprekken die nog gaan plaatsvinden met partijen die samen WSW kunnen realiseren.

“Het aardgasvrij maken van Westland is een enorme inspanning, dat kun je niet alleen”, zegt wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland. “Wij zijn blij met de opzet van WSW, waarin meerdere partijen samenwerken en stappen zetten naar een aardgasvrij Westland. WSW biedt kansen voor innovatieve oplossingen die aansluiten bij het unieke karakter van de glastuinbouwgemeente die we zijn. Als gemeente gaan we nu samen met de initiatiefnemers aan de slag om te zorgen dat het warmtesysteem ook wordt gerealiseerd”, aldus de wethouder.

Of registreer je om te kunnen reageren.