Glas

Nieuws

Onderzoeksmiljoenen naar markt en duurzame plant

De onderzoeksbudgetten voor topsectoronderzoek tuinbouw gaan in 2019 vooral naar markt en duurzame plant en betrekt HBO‘s.

Met 15 toekenningen door het TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal gaat in 2019 opgeteld bijna € 2,5 miljoen naar het thema Consument, Markt & Maatschappij. Dat is meer dan verwacht. Vorig jaar werd in dit thema bijvoorbeeld Market Intelligence 2.0 ingestart na een toekenning. Dat is een website waar internationale consumptie- en productieontwikkelingen worden ontsloten voor groente- en fruitexporteurs.

Lees verder onder de foto

Het topsectorenbeleid richt zich op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 om de tuinbouw aan een leidende positie te helpen.
Het topsectorenbeleid richt zich op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 om de tuinbouw aan een leidende positie te helpen.

Met 15 toekenningen voor het thema plantgezondheid en 17 toekenningen voor het thema duurzame plantaardige productie scoort de teelt zelf dus ook heel goed in de verdeling van de topsectormiljoenen.

34 afwijzingen

In totaal zijn 61 projecten gehonoreerd; 34 zijn er afgewezen. Dit jaar is gezocht naar aansluiting bij HBO-instellingen. Verschillende HBO’s zijn bij 6 projecten aangesloten in een consortium. In totaal is bijna € 30 miljoen publiek geld toegezegd.

Het topsectorenbeleid richt zich op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 om de tuinbouw aan een leidende positie te helpen. Daarin zijn accenten gelegd op zaken als plantgezondheid en markt. Daarnaast zijn de thema’s Energie & Water en High Tech & Digitale Transformatie benoemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.