Glas

Nieuws

Onderzoek wijst uit: Deurne kan kassen bouwen

De bouw van kassen in Deurne past in de natuurrichtlijnen voor stikstofdepositie, waardoor ontwikkeling van het gebied gestart kan worden.

Dat stelt Tuinbouwvestiging Deurne na onderzoek van het bureau Witteveen en Bos naar de effecten van kassenbouw in Deurne. De onderzoekers komen tot een andere conclusie dan de provincie, die de ontwikkeling in de ijskast zette vanwege stikstofnormen.

‘Melding voldoende’

De onderzoekers keken in opdracht van Tuinbouwvestiging Deurne naar ontwikkeling van het glasgebied (104 hectare netto glas) zonder aardwarmte, maar ook dan blijft de stikstofdepositie onder de huidige bij grondgebruik als akkerbouwgebied. Zeker in verhouding tot het oude gebruik als intensieve veehouderij zou de bouw van kassen voor teelten als veredeling en belichte tomatenteelt mogelijk moeten zijn zonder hinder van stikstofregelgeving (PAS) voor dit Natura 2000 gebied.

Lees ook: Brabant onderzoekt toekomst glasbedrijven

Tuinbouwvestiging Deurne wil nu met de provincie Noord-Brabant overleggen over deze nieuwe onderzoeksresultaten. Projectcoördinator Herwi Rijsdijk: “In feite zouden we op basis van een melding kunnen overgaan tot ontwikkeling, blijkt uit deze onderzoeksresultaten. Ook zonder aardwarmte is dat het geval.”

Aardwarmte nog onduidelijk

De provincie Noord-Brabant is niet tegen glastuinbouw in het gebied, maar heeft de voorwaarde gesteld dat aardwarmte wordt gebruikt. Dat traject is pas juist ingestart. Met de provincie wordt ook gesproken over vervolgonderzoek naar de mogelijkheid van aardwarmte omdat het onderzoek van december 2017 te weinig informatie over diepe geothermie heeft opgeleverd.

Volgens Rijsdijk zijn de tuinders ook niet tegen aardwarmte. “Elk bedrijf is bezig met verduurzaming van zijn bedrijf door bijvoorbeeld het nieuwe telen en andere mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen. Indien mogelijk gaan bedrijven ook over op andere bronnen zoals aardwarmte. We hebben volgende week een overleg met de provincie en hopen op een spoedige nieuwe start van de ontwikkeling.”

Lees ook: Voor Deurne is aardwarmte cruciaal

Of registreer je om te kunnen reageren.