Glas

Nieuws

‘Na herstructurering Kleihoogt 130 hectare kassen erbij’

Herstructurering van het glastuinbouwgebied Kleihoogt kan een areaaluitbreiding van 130 hectare opleveren.

Dat zei Piet van Adrichem, voorzitter van Stichting FES Bedrijfsleven Oostland, bij de presentatie van een ondernemersonderzoek in het gebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland (Zuid-Holland).

Een groot deel van de ondervraagde ondernemers geeft in de enquête aan verder te willen ontwikkelen op de huidige locatie. Daarvoor lijkt voldoende ruimte in het gebied, maar er zijn instrumenten nodig om huizen te verplaatsen en nieuwe percelen te creëren.

Instrumenten voor herstructurering snel inzetten

Ook is een aansluiting op de warmterotonde nodig en deelname in de warmtecoöperatie Oostland. Van Adrichem riep op niet langer te wachten met het inzetten van herstructureringsinstrumenten. Zo praten de partijen met gemeentes, provincie, Greenports en nationale overheid onder meer over het inzetten van subsidie op woningverplaatsing en het project als landinrichtingsproject te benoemen. In dat geval is de procesbegeleiding gefinancierd door landelijke overheden.

Coalitie HOT

Het onderzoek naar de toekomstplannen van telers in het gebied werd in ontvangst genomen door de Rabobank Zuid-Holland Midden. Coalitie HOT heeft het gebied tot haar werkveld gekozen. Rabobank is op verschillende manieren betrokken, onder meer op het gebied van financiering en gronden.

Eerder stelde de bank al gronden ter beschikking voor een betere ontsluiting van het gebied met bijdragen van landelijke FES-gelden. Stichting FES Bedrijfsleven Oostland is opgericht door LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland en werkgeversorganisatie VNO-NCW Oostland.

Of registreer je om te kunnen reageren.