Glas

Nieuws

‘Ligt de lat in PlanetProof wel hoog genoeg?’

Na het eerste jaar On the Way to PlanetProof lijkt er wat discussie over het ambitieniveau.

Herzieningen worden niet door iedereen als duurzamer gezien. Dat bleek donderdag op de hoorzitting voor het herziene certificatieschema voor 2019. Met name over de verlaagde frequentie voor residucontrole en audit was discussie, net als voor een ogenschijnlijke verruiming van de toepassing van chemische bestrijding bij aanvang van de teelt.

‘Ondermijnend’

Door Greenpeace en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) wordt met name die verruiming ondermijnend genoemd voor het ambitieniveau, wat wordt tegengesproken door teelt. Zo onderstreepte Harvest House dat met een start met chemische bestrijding en opbouw van biologische bestrijding veel milieuwinst is te halen, omdat het middeleninzet later voorkomt. “Deze aanpassing met deze tekst is heel belangrijk voor de glastuinbouw”, aldus een vertegenwoordiger van Harvest House.

Harde noten te kraken over middelen

Over de certificatielijsten voor groene middelen, de niet-toegestane en onder voorwaarden toegestane middelen wordt komende maand ook nog een stevige discussie gevoerd. Het hoofdstuk ‘middelen’ in het herziene certificatieschema was niet afgeschreven omdat een nationale risicolijst voor middelen pas over 2 weken voorhanden is. Met name uit LTO-geledingen klinkt de waarschuwing telers de tijd te geven voor aanpassingen in die belangrijke lijsten. “Het moet wel haalbaar blijven voor telers”, zei LTO-bestuurder Niels Zuurbier (vollegrond). Hij zal zelf de voorstellen later deze maand bespreken in de teelttechnische commissie van SMK.

‘Is het ambitieniveau wel hoog?’

Het was middelenkoepel Nefyto die aan het einde van de hoorzitting de discussie over het ambitieniveau echt aanwakkerde. “We dachten dat het ambitieniveau hoog lag dit jaar, maar is dat wel zo? Als er dit jaar geen problemen zijn geweest bij telers, geeft me dat geen geruststellend gevoel” aldus secretaris Jo Ottenheim.

Telersadviseurs spraken tegen dat telers makkelijk aanhaken. Een fruitteeltadviseur: “Er zijn afhakers die zeggen, ‘dit haal ik niet’. Er zijn ook veel telers die het nog een jaartje hebben aangezien en zich nu gaan aanmelden.” Ook bij telersverenigingen is het beeld dat er telers zijn die niet kunnen voldoen aan de eisen. “Dat hangt af van de teelt en over welk type telers je het hebt”, aldus een vertegenwoordiger van The Greenery. Dit jaar is ook niet representatief. “Door deze zomer zijn ook minder middelen nodig geweest.”

‘Jaarlijks een stapje zetten’

Een aanwezige vertegenwoordiger van een grote supermarktketen denkt ook niet dat de lat te laag ligt. Bij sierteelt levert de PlanetProof-eis nu bijvoorbeeld weerstand op. Dat bewijst dat het in de groente- en fruitsector ook om strengere teelteisen gaat.

Kees van Ast, voorzitter van het College van Deskundigen van SMK, zegt dat er altijd zorgen zijn over het ambitieniveau. Het is een constante afweging. Van Ast: “Ik ga er vanuit dat als je deelneemt, je de duurzame kant op wilt. Het kost moeite en gaat niet vanzelf. Het gaat om bovenwettelijke zaken, maar die mogen ook niet tot grote kostenstijgingen leiden. We hopen zo ook stimulerend te zijn en ook volgend jaar een stapje te laten zetten door velen.”

SMK-programmamanager Stefanie De Kool sluit niet uit dat het voor sommige sectoren makkelijker is dan voor andere. “Kom maar met suggesties. Daarvoor hebben we een teelttechnische werkgroep.”

Bij de hoorzitting kwamen de landbouwvisie van minister Schouten en de ontwikkeling naar kringlooplandbouw niet aan bod.

Of registreer je om te kunnen reageren.