Glas

Nieuws

Verplaatsingsregeling kassen breder

De nieuwe verplaatsingsregeling van de provincie Gelderland maakt verplaatsing van kassen mogelijk naar kleinere glasgebieden in Gelderland.

Wel is het subsidieplafond verlaagd naar € 3.000.000. Dat plafond lag vorig jaar op € 5.000.000. De voorwaarden voor de jaarlijks opengestelde regeling zijn niet veranderd, ook niet met de aantrekkende grondmarkt. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten op de nieuwe locatie waarbij een maximum subsidie geldt van € 1.000.000 per aanvraag. De subsidie kan niet hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters kas vermenigvuldigd met € 25.

Meer regionale spreiding

Bovendien wordt alleen 100% subsidie verleend als de verplaatsing niet leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit, de waarde of de rentabiliteit van de onderneming, zo blijkt uit de bepalingen van de regeling die door de provincie is gepubliceerd. Verplaatsing is mogelijk naar de gebieden Bergerden-Huissen en de Bommelerwaard, maar dus ook de drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Elst en Voorst. Met de regeling, deels gevuld met Europese gelden, werkt de provincie aan de herstructurering van de glastuinbouw in concentratiegebieden en het terugdringen van solitaire bedrijven zonder toekomst.

Tender deelname

De regeling kent een tender voor deelname. Projecten worden beoordeeld op doelmatigheid van de besteedde middelen. Een lager subsidiebedrag per gesaneerde vierkante meter wordt hoger beoordeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.