Glas

Nieuws

Rekenkamer prijst tuinbouwbeleid Westland

De onafhankelijke Rekenkamer Westland noemt het gemeentelijke glastuinbouwbeleid sinds 2005 succesvol, al is dat nog niet te zeggen voor werkgelegenheid en vestigingsbeleid.

Dat blijkt uit het onderzoek Naar het economisch beleid in Westland (pdf). Dat beschrijft het economische beleid sinds 2005 toen de eerste Greenportvisie werd gepresenteerd.

Rol burgemeesters

De Rekenkamer schrijft het succes van het economische beleid deels toe aan de rol van de burgemeester, wethouders en ambtenaren die een aanjagende en samenwerkende rol hebben gespeeld.

Zo heeft oud-burgemeester Sjaak van der Tak volgens de onderzoekers ondernemers soms gedwongen laten samenwerken. De gemeente faciliteerde dat er dingen konden ontstaan, de tuinders moesten daarbij zelf initiatief nemen.

Veel ondersteuning glastuinbouw

De gemeente Westland is een gemeente die ruim faciliteert en ondersteunt. De gemeente slaagt er ook in geld van hogere overheden daarbij te verkrijgen. Zo is al € 145 miljoen geïnvesteerd door de landelijke overheid, berekende de onderzoekers.

De onderzoekers stellen dat de investering door Westland in zijn economie niet afwijkt van andere vergelijkbare gemeentes, maar kijken daarvoor niet naar indirecte bemoeienis van Westland via bijvoorbeeld Westland Infra.

De energietransitie vordert, maar de herstructurering verloopt wel stroef, volgens de onderzoekers.

Stijging werkgelegenheid

De Westlandse glastuinbouw levert 60.000 banen op en met een bruto gemeentelijk product van € 4,1 miljard. Daarmee behoort Westland tot de top 10 van Nederlandse gemeenten qua toegevoegde waarde.

Sinds de gemeente het economische beleid sterk richtte op glastuinbouw is de stijging van de werkgelegenheid nog niet sterk zichtbaar. Sinds 2015 is het aantal banen in de gemeente Westland toegenomen. Deze stijging in werkgelegenheid is wel kleiner dan gemiddeld in Zuid-Holland en Nederland.

Ook voor andere doelen zoals het vestigingsklimaat geldt dat dat doel nog niet is aan te tonen. Toch gaat daar veel geld naartoe.

1,36% van de begroting

In Westland was in 2017 circa € 3 miljoen begroot voor economische ontwikkeling, dit jaar € 200.000 meer. Dat komt de laatste 10 jaar neer op gemiddeld 1,36% van de begroting.

Verreweg het grootste deel van deze intensiveringen wordt besteed aan de externe positionering van de Greenport, met marketing, accountmanagement, lobby, acquisitie, positionering, het openarmenbeleid en internationalisering.

Samenwerking Wageningen

De Rekenkamer pleit voor nog meer focus op innovatie en kennis, door bijvoorbeeld samenwerking met Wageningen Universiteit. Ook zou de focus meer op opleiding van jongeren moeten liggen, het imago, bereikbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Er is behoefte aan meer hoger opgeleiden in de gemeente of forenzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.