hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws laatste update:25 okt 2018

Onderzoek aardwarmte na beving Limburg loopt nog

Het seismologisch onderzoek na kleine aardbevingen in Limburg in augustus en september vordert, maar is nog niet afgerond.

Onderzocht wordt of er een relatie is tussen de 2 aardwarmteprojecten in glastuinbouwgebied Californië en de bevingen van 25 augustus en 3 september. Bij die laatste beving waren de bronnen overigens niet in werking.

Nauwlettend gevolgd

Ook het KNMI is bij dat seismologische onderzoek betrokken, aldus directeur Lodewijk Burghout van aardwarmtebedrijf Californië Lipzig Gielen in Grubbenvorst. De ondergrond in het gebied in Noord-Limburg is al lang in beweging, maar sinds Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2017 wees op een mogelijke invloed van aardwarmte op bevingen in gebieden met actieve natuurlijke breuken worden aardwarmteprojecten in het gebied nauwlettender gevolgd.

Volgens Burghout is dat goed en werkt het aardwarmtebedrijf actief mee aan het onderzoek. “We hebben gedetailleerde data van de ondergrond en van de temperatuur en gewonnen volumes overgedragen aan het KNMI. Zij kunnen de data van de laatste 5 jaar vergelijken met meetstations 40 kilometer verderop.” Met de gegevens kan nauwkeuriger een epicentrum worden vastgesteld.

Onderhoud met SodM

Volgens Burghout vordert het onderzoek, maar is nog niet duidelijk wanneer een uitkomst uit het onderzoek is te verwachten. Eind deze week heeft Burghout een onderhoud met de SodM.

Bij het besluit om de bron stil te leggen werd aanvankelijk uitgegaan van een periode van enkele weken. Het onderzoek duurt nu ruim een maand. Burghout: “De teeltbedrijven telen er geen tomaat minder om. Zij hebben alternatieven voor warmte, maar wel met CO2-uitstoot. Voor de aardwarmtebedrijven betekent het stilstand en geen inkomsten uit warmte en SDE-regeling.”

Of registreer je om te kunnen reageren.