Glas

Nieuws

Miljoenen euro’s moeten CO2 naar Noord-Hollandse kas brengen

Provincie Noord-Holland investeert miljoenen om CO2 naar tuinbouwgebieden te krijgen.

De Europese Commissie moet de investering in 3 projecten goedkeuren.

Het meeste geld (€ 3 miljoen) gaat naar het vloeibaar maken van CO2 bij Afvalverwerker en energiebedrijf AEB. Dat vloeibare gas wordt naar Grootslag en Alton gereden per vrachtwagen en via een te realiseren pijplijn gedistribueerd naar de kassen. AEB wordt bovendien aangesloten aan de bestaande Ocap-pijplijn.

Onrendabele top

Ook steekt de provincie € 706.000 in een project om CO2 van vetvergistingsinstallatie De Meerlanden bij Rijssenhout in het Ocap-netwerk te blazen. Met dit project wordt CO2 afgevangen en via een aan te leggen pijpleiding op de Ocap-leiding aangesloten. De vergoeding van glastuinders is niet voldoende om het project van de grond te krijgen, waardoor de provincie de onrendabele top financiert.

Middenmeer

Het derde project gaat om een biomassa-vergistingsinstallatie in Middenmeer. De CO2 uit deze vergister moet naar Agriport A7. Het energiebedrijf ECW van de tuinders is bereid een leiding aan te leggen. De provincie is gericht op het plaatsen van een afvanginstallatie voor CO2 uit die vergister. Die vergister dekt een relatief klein deel van de behoefte van de glastuinbouwbedrijven van Agriport. Noord-Holland maakte dat bekend in een stand-van-zakenbrief over de energietransitie.

Lees ook:

Of registreer je om te kunnen reageren.