Glas

Nieuws

Geld voor warmtenet glastuinbouw

Minister Eric Wiebes zegt geld toe voor de realisatie van een open warmtetransportnet tussen de Rotterdamse haven en onder meer glasbedrijven in Westland.

Dat blijkt uit een nota van wijzigingen voor de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om een financiële bijdrage voor de realisatie van een open warmetnet tussen de haven en de regio’s Leiden en Den Haag en Westland. Het is een onbekende bijdrage met voorwaarden. Er moet een solide businesscase voor liggen, ook is deze afhankelijk van de precieze financieringsvorm. Wiebes spreekt over brugfinanciering, een vorm van voorfinanciering.

Warmtecentrum en kaart

Voor enkele sectoroverstijgende projecten boekt Wiebes een bedrag in van € 42,5 miljoen. Het gaat om 3 projecten, waaronder de bijdrage voor het warmtenet. Een ander project is ook van belang: een bijdrage om de ondergrond in Nederland in kaart te brengen en zo het potentieel van aardwarmte te schatten. Ook de inrichting van een Expertisecentrum Warmte wordt uit de middelen bekostigd. Vervolgfinanciering voor het open warmtetransportnet volgt naar verwachting in het begrotingsjaar 2020.

De discussie over een warmtenet met havenwarmte in Zuid-Holland is complex en verloopt stroperig.

Of registreer je om te kunnen reageren.