Glas

Nieuws

Directe landelijke inbreng telers in Glaskracht

Telers krijgen in een nieuwe organisatie LTO Glaskracht Nederland voor het eerst een directe stem via een landelijke raad.

De huidige vorm van LTO Glaskracht Nederland houdt straks op te bestaan. De organisatie was alleen een samenwerkingsverband van regionale organisaties als LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB met een getrapt lidmaatschap. Straks wordt LTO Glaskracht Nederland een zelfstandige organisatie bestaande uit 7 regio’s en een aantal sub-regio‘s. LTO Noord Glaskracht houdt op te bestaan.

Direct lidmaatschap

Telers kunnen voor het eerst ook echt lid worden van de LTO Glaskracht Nederland in een dubbel lidmaatschap met een regionale organisatie. Op 1 factuur komt straks de contributie voor bijvoorbeeld ZLTO en LTO Glaskracht Nederland, of LTO Noord en LTO Glaskracht Nederland. Dat is altijd een dubbel lidmaatschap.

Grote regio’s meer inbreng

Voor de teler hoeft op het oog niet veel te veranderen. Wel komt er dus een landelijke ledenraad waarin de 7 glastuinbouwregio’s een afvaardiging hebben. Grote regio’s krijgen 2 of 3 vertegenwoordigers. Ook het bestuur zal straks een regionale afvaardiging kennen. Dat is nu ook al het geval. Een landelijke ledenraad bestond nog niet.

Relatie LTO Nederland

De relatie met LTO Nederland blijft ongewijzigd. Op onderwerpen als plantgezondheid en duurzaamheid blijft LTO Nederland penvoerder. Het vormen van een zelfstandige, onafhankelijke ondernemersorganisatie voor de glastuinbouw vergroot de herkenbaarheid en de lobbykracht van de organisatie, zo is de verwachting.

De regionale organisaties blijven de regionale en lokale belangen behartigen. Of door deze stap banen verloren gaan, kan nog niet worden gezegd. De plannen worden verder uitgewerkt om dan per 1 januari 2019 in te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.