Glas

Nieuws

SP en PvdD tegen extra gaswinning Westland

De SP en PvdD hebben de provincie Zuid-Holland schriftelijk gevraagd maatregelen te nemen tegen het extra oppompen van gas in Westland.

De NAM pompte op Monster en Maasdijk meer gas uit de grond dan beoogd en dat kan tot risico’s leiden, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Er kan bodemdaling optreden, of zelfs aardbevingen. In Maasdijk pompte de NAM ongeveer 317% meer gas op dan afgesproken. In Monster ging het om een overschrijding van 47%.

Winningsplan

Volgens de SP zou de provincie Zuid-Holland niet moeten meewerken aan uitbreiding van de winning met een nieuw winningsplan. SP wil daar een zienswijze tegen instellen. Verder willen beide partijen dat de provincie Zuid-Holland strakker gaat monitoren op deze NAM-activiteiten.

Inwoners erbij betrekken

De SP benadrukt in gedetailleerde vragen dat inwoners van de gemeente Westland moeten worden betrokken bij gaswinning en mogelijke uitbreidingsplannen. Daarom wil de partij van de provincie weten of zij op de hoogte is gesteld van de overschrijding.

De PvdD pleitte eind juli – ook in navolging van een kritisch rapport van de SodM over aardwarmte – voor een strikter toezicht op bestaande en nieuwe aardwarmteprojecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.