Glas

Nieuws

Glasgroenteteelt kan ook zonder bio-certificaat

Telersverenigingen zijn teleurgesteld in het Europese besluit om biologisch telen te koppelen aan grondteelt, maar er is ook een pluspunt.

In het tuinbouwproject Levende Aarde lobbyden verenigingen Harvest House, Door en Van Nature voor toelating van substraatteelt in biologische richtlijnen. Dat is niet gelukt, maar het project leverde ook veel op. Dat zegt Hans van Luijk, directeur van Van Nature in het ledenblad Meer van Van Nature: “Door het project hebben we veel meer kennis en inzicht gekregen in de markt voor biologische producten en hoe consumenten daar tegenaan kijken. Feitelijk gaat het er voor de meesten niet eens zozeer over of producten biologisch zijn. Belangrijker is dat groenten en fruit onbespoten zijn en duurzaam worden geteeld en verpakt. Op deze laatste twee punten zijn wij verder dan de biologische sector.”

Volgens Van Luijk gaat het project Levende Aarde verder werken aan het ontwikkelen van die duurzame kant van gangbare productie.

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Vernieuwd Milieukeurschema

Op dit moment lopen bij Milieukeur gesprekken met telersverenigingen over het verlagen van de drempel voor Milieukeur. Jan Hopmans, binnen Van Nature verantwoordelijk voor kwaliteit en voedselveiligheid, verlopen gesprekken over ‘een alternatief Milieukeurschema’ positief. Hopmans: “We zijn met de diverse telersverenigingen bezig geweest om een alternatief Milieukeurschema te ontwikkelen met als uitgangspunten: één schema voor alle teelten, 6 thema’s:

  • gewasbeschermingsmiddelen
  • bemesting
  • energie
  • water
  • biodiversiteit
  • afval/verpakking.

Alleen milieuzaken, dus geen GRASP of GlobalGap en één controle per jaar.”

Uitbreiding Milieukeur

In 2018 moet dat leiden tot een vernieuwd certificaat. Hopmans: “SMK heeft aangegeven blij te zijn met ons initiatief en ons schema te willen overnemen, maar het gaat wel via hun structuren.” Van Nature verwacht een forse uitbreiding van het areaal Milieukeur, en gaat de komende maanden meer telers begeleiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.