Glas

Nieuws

‘Caravanstalling in kassen is verkeerde prikkel’

Er lijkt weinig steun voor het plan van provincie Zuid-Holland om gemeentes meer vrijheid te geven om caravanstalling toe te staan in lege kassen.

Dat bleek woensdag 30 augustus tijdens een vergadering van de commissie ruimte van Provinciale Staten. Zowel D66, PvdA, SPG&ChristenUnie, maar ook CDA hebben zich kritisch uitgelaten over zo’n versoepeling.

In een notitie voor toekomstig ruimtelijk beleid schrijft Zuid-Holland dat functiewijzigingen van kassen ‘veelvuldig voorkomen’ binnen en buiten glastuinbouwgebieden. In een aantal gevallen heeft de provincie hieraan zelf meegewerkt door een ontheffing af te geven, omdat sprake was van bijzondere omstandigheden. Vanwege dat aantal afwijkingssituaties lijkt Gedeputeerde Staten open te staan voor de meer lokale afwegingsruimte voor gemeentes.

Verkeerde prikkel

De politieke partijen trappen nu op de rem. PvdA wijst erop dat er 100 hectare verspreid liggend glas is, waarvoor niet de verkeerde prikkel gegeven moet worden. Ron Hillebrand: “Als je dit hek openzet, moet je heel goed weten waar je dan blijft.” Caravanstalling toestaan voorkomt dat oude kassen worden opgeruimd, stelt Hillebrand.

Verdere behandeling

Het plan is niet van de baan. Woensdag stond een notitie centraal. Gedeputeerde Staten gaat een ontwerp maken voor een nieuwe verordening ruimte, waarna de politieke partijen caravanstalling uitvoeriger zullen bespreken. Wel zal Gedeputeerde Staten de signalen van de politieke partijen meenemen in zijn ontwerp, zo is de verwachting.

Of registreer je om te kunnen reageren.