Glas

Nieuws

Acht koopopties op tuingrond in Westland

Gemeente Westland heeft met eigenaren van tuinbouwpercelen acht koopopties afgesloten.

De grondeigenaren krijgen in ruil voor de koopoptie toestemming voor tijdelijk gebruik van de percelen buiten de tuinbouw. Bij een herstructureringsproject kan de gemeente op die manier snel de beschikking krijgen over de percelen.

Alternatief gebruik

Westland publiceerde onlangs een besluit op basis van de omgevingsvergunning dat een grondeigenaar tijdelijk een perceel met bestemming glastuinbouw privé mag gebruiken. Voor dat perceel is ook een koopoptie verstrekt. Het gaat om een perceel in Monster. Voor de koopoptie is een vaste grondprijs opgesteld. Navraag leert dat nu acht koopopties zijn afgesloten.

Handhavend

De koopoptie moet het probleem van oneigenlijk gebruik oplossen in de gemeente en komt in de plaats van handhavend optreden met veel juridische kosten als gevolg.

Naast dit beleid met koopopties heeft de gemeente ander nieuw ruimtelijk beleid in ontwikkeling om herstructurering te versnellen. Het gaat om een compensatiefonds om huizen en bedrijven uit herstructureringsgebieden te krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.