Glas

Nieuws

Zeeland: zonnepanelen als uitzondering op grasland

De provincie Zeeland staat als uitzondering vijf projecten voor zonne-energie toe op grasland in plaats van glastuinbouwgrond.

De provincie heeft regels dat deze projecten alleen zijn toegelaten (buiten de bebouwde omgeving) op gronden met een glastuinbouwbestemming en bedrijfsterreinen. Daar wijkt de provincie eenmalig van af. Er is snelheid geboden voor de projecten, anders vervalt de subsidie.

Vrees voor ganzenoverlast

Projecten leiden tot discussie in de omgeving. Zo vrezen veehouders dat ze meer last krijgen van ganzen die verdreven worden van percelen waar straks panelen komen staan.

Voor alle locaties geldt dat de gemeente zorgt voor een zorgvuldige inpassing binnen het landschap. Het Zeeuwse college gaat ervan uit dat de gemeente en de initiatiefnemer de provincie vroegtijdig betrekken bij de afweging en inpassing aangaande projecten op deze locaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.