Glas

Nieuws

Glasgebied ziet kans voor gember en kurkuma

Nieuwe teelten als gember en kurkuma bieden kansen voor nieuw ondernemerschap in het Gelderse glasgebied NEXTgarden.

De provincie Gelderland en de Gelderse gemeente Lingewaard stoppen € 5 miljoen in het gebied, dat voorheen bekend stond als Bergerden. Ontwikkeling van nieuwe teelten is een van de impulsen voor het gebied.

Voorheen Bergerden

Afgelopen jaar stapte Nijmegen uit de ontwikkeling van Bergerden door € 13,5 miljoen aan Lingewaard af te lossen. Met het plan van Gelderland en Lingewaard moet het gebied weer nieuwe impulsen krijgen. Ook LTO Noord Glaskracht, Greenport Arnhem-Nijmegen en Rabobank Oost Betuwe gaan zich inzetten voor verdere ontwikkeling van het tuinbouwcluster in het gebied, net als Wageningen UR, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein.

Kruiden en gewassen

Theo Peren, wethouder van gemeente Lingewaard: “Voorbeelden van projecten waar we aan werken, zijn experimenten met de teelt in kassen van tropische kruiden en gewassen, zoals kurkuma en gember. Gelderse bedrijven importeren en verwerken veel van die producten, slimme lokale teelt kan hier duurzamer voor zijn. Ook ondersteunen we de teelt van waterlinzen, een plantaardige alternatieve eiwitbron. Dit soort nieuwe teelten geeft kansen voor nieuw ondernemerschap in het gebied.”

Klimaatneutraal

Een van de ambities is om NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te maken, stelt Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland: “Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen. Samenwerking, binnen en buiten het gebied, is hiervoor cruciaal.”

Een van de ambities is om NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.