Glas

Nieuws 962 bekeken

‘De provincie betaalt geen nieuwe kassen’

De Zuid-Hollandse fracties PVV, SGP&Christen-Unie, PvdA en SP zetten vraagtekens bij het voorstel om te investeren in de glastuinbouw in het Westland.

Dat blijkt uit de verslagen van de commissievergadering ruimte van 7 juni. Daarin werd de voorjaarsnota behandeld, waarbij gelden vrijgemaakt worden die eerder zijn afgesproken in verband met Coalitie HOT. De fracties willen dat duidelijk wordt met het geld meer dan herstructurering wordt aangepakt. Het moet duurzaamheidswinst opleveren.

€ 3,8 miljoen

Zuid-Holland draagt € 3,8 miljoen bij aan de herstructurering van de glastuinbouw in het Westland om obstakels voor nieuwe percelen te kunnen opruimen. De PvdA vindt het geen goede zaak als dit geld uitgegeven zou worden aan een aankoop die door ondernemers zou moeten worden gedaan. Die partij vindt dat, als de gemeente Westland land wil aankopen, deze dit zelf moet doen en dat dit niet met provinciaal geld moet gebeuren.

Geen nieuwe kassen

Zuid-Hollands gedeputeerde Adri Bom-Lemstra stelde dat de € 3,8 miljoen bedoeld is voor herstructurering en modernisering van de glastuinbouw en dat er al eerder over ontwikkelingen in het Westland in breder verband is gesproken. Het gaat hier nu om de beschikbaarstelling van de middelen en om modernisering, zodat er ruimte gemaakt wordt voor energiezuinige kassen die kunnen aansluiten op geothermie. Met het geld worden geen nieuwe kassen betaald.

Landelijk

De afspraak is dat samen met het bedrijfsleven en de banken hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld. Dit geld is nodig voor de transitie en iets dergelijks vindt ook plaats in de Bollenstreek, in Boskoop en de greenport Aalsmeer. Landelijk wordt bekeken of dit opgeschaald kan worden en ook het Rijk betaalt mee. Het Westland loopt iets voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.