Glas

Nieuws 1 reactie

Brabant: investeren in duurzame kassen in Deurne

De provincie Noord-Brabant wil geld steken in verduurzaming van het nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied Deurne.

Met inzet van geothermie en andere innovaties wil de provincie feitelijk de sprong maken naar kassen zonder fossiele energie. Die ambitie heeft de provincie voorgehouden aan de Brabantse politiek. Dat blijkt uit notulen van Provinciale Staten eind maart. Deze maand moeten de voorstellen klaar zijn.

Politieke steun voor duurzaam beleid

Gedeputeerde Erik Merriënboer kreeg steun voor zijn beleid om met de betrokken partijen in Deurne het gebied tot een uiterst duurzame glastuinbouwstreek te ontwikkelen. Vier glasgroentebedrijven zijn geïnteresseerd in vestiging in Deurne, maar strenge stikstofregels staan een normale bedrijfsvoering in de weg. De provincie wil niet direct vrijstelling van die strenge stikstofregels toestaan of de hardheidsclausule toestaan. Zij zoekt het in de verduurzaming, niet met windmolens maar met geothermie.

Volledig zonder gas

Henk Rijsdijk van Tuinbouwvestiging Deurne stelde afgelopen week dat ook met geothermie de stikstofregels zo streng zijn dat groenteteelt niet mogelijk is. Een hardheidsclausule is echt nodig om de nieuwbouw te laten slagen, stelde hij.

De provincie loopt een risico van € 17 miljoen als Deurne niet doorgaat. Het lijkt erop dat Noord-Brabant daardoor extra gemotiveerd is om te investeren in duurzame energie.

Uit de woorden van Merriënboer blijkt dat hij de hardheidsclausule niet zomaar in de kast houdt. “Als wij de hardheidsclausule in beeld brengen, zal dat gaan voor het geheel. En dat gaan wij dus op korte termijn met elkaar afwegen.”

De PvdA-gedeputeerde zei bovendien dat hij gaat proberen binnen de knellende stikstofregels meer ruimte te krijgen voor duurzame ontwikkelingen. Dat kan mogelijk ook de tuinders in Deurne helpen.

Eén reactie

  • H.W. Rijsdijk

    Henk Rijsdijk wordt door familie , vrienden en bekenden ook wel Herwi Rijsdijk genoemd.
    Met vriendelijke groet, Herwi Rijsdijk

Of registreer je om te kunnen reageren.