Glas

Nieuws 2 reacties

’40 euro per meter voor glas is indicatie’

Het klopt dat de gemeente Westland met eigenaren van ongebruikte tuinbouwgrond praat over het afsluiten van koopopties met een waarde van € 40 per vierkante meter.

Met een koopoptie mogen eigenaren van deze kleinere percelen de grond gebruiken voor andere doelen dan glastuinbouw, totdat de grond nodig is voor herstructurering van de glastuinbouw.

De € 40 is een indicatieve waarde die is vastgelegd in de Nota grondprijzen 2017. De koopopties, waarmee de gemeente sinds kort werkt, kennen namelijk een werkelijke waardebepaling middels taxaties. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van de VVD. Die partij vindt dat de gemeente eerst haar beleid voor herstructurering van de glastuinbouw moet afronden en niet zomaar die waarde moet noemen in gesprekken met grondeigenaren.

Handhavingsbeleid

De gemeente wijst op de besluiten over handhaving van oneigenlijk gebruik, waarin koopopties de plaats innemen van stevig handhavingsbeleid. Dat handhavingsbeleid riep veel weerstand op, omdat de gemeente verbood tuinbouwgrond te gebruiken om bijvoorbeeld een paard te laten grazen.

Het systeem van koopopties zorgt voor meer flexibiliteit bij grondeigenaren en ook bij de herstructurering van de glastuinbouw. De koopoptie kan namelijk snel ‘gelicht worden’ als een bedrijf wil uitbreiden en de grond kan gebruiken. Hoe de waardebepaling precies plaatsvindt, schrijft de gemeente niet. De waardebepaling draait om de marktwaarde, maar het zijn vaak geen courante percelen.

Laatste reacties

  • G. Zwinkels

    De gemeente Westland moet het spel eerlijk spelen en niet eerst iemand een duur perceel laten kopen ( voor de crises , 2008 ) en dan nu middels een verkapt wurgcontract de eigenaar jaren in onzekerheid laten en de grond weer terug te eisen met als stok achter de deur onteigening . De gemeente had daarin veel duidelijker moeten zijn en had m.i. de plicht om de aanstaande eigenaar voor de koop daarvan op de hoogte te stellen . Dit heet zorgplicht en ze is daarin gewoon tekort geschoten . De eigenaar wordt notabene verplicht om zijn eigendom voor eigen kosten af te breken en genoegen te nemen met een fooi als vergoeding voor de grond . Zo maak je geen vrienden vlak voor de verkiezingen van volgend jaar .

  • Th p a m Enthoven

    Ik ben het met G Zwinkels eens Trap er niet in ,pure diefstal en over 10 jaar is je perceel 2 keer zoveel waard Geld op de bank levert niets op

Of registreer je om te kunnen reageren.