Glas

Nieuws 2706 bekeken

Kamp studeert op andere rol overheid bij aardwarmte

Minister van Economische Zaken Henk Kamp vindt dat positieve ervaringen bij de aanbesteding van windparken op zee een les zijn voor onder meer aardwarmte.

Ook bij aardwarmte zou namelijk de ontwikkeling kunnen versnellen als de overheid een grotere rol speelt. Dat stelde Kamp in een debat over de toekomst van de energievoorziening afgelopen maand, waarvan recent het verslag is gepubliceerd.

Kamp: “Die aanpak, namelijk het voorwerk dat door de rijksoverheid wordt gedaan en de bedrijven die daarop inspelen, is succesvol gebleken bij wind op zee. Wij denken dat die aanpak ook bij deze andere energievormen succesvol zal zijn.” Kamp noemde naast geothermie ook grootschalige zonne-energie en getijdenenergie.

Overheid regelt alles

Bij de aanleg en aanbesteding van windparken op zee regelt de overheid alle voorwaarden om deze te kunnen aanleggen: waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven voor de aanleg van de parken. Het bedrijf dat het windpark het goedkoopste kan bouwen en exploiteren, krijgt zowel de subsidie als de vergunning om het windpark te bouwen. Door deze aanpak is de kostprijs van windenergie fors gedaald.

Zonneparken

Die daling is zo fors dat het de toekomstige aanleg van zonneparken in de weg kan staan, waarvoor veel grond nodig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.